Vítejte na našich stránkách


 MUDr. Hana Šedivá

 Zdravotní sestra: Hana Čížková

 Malšice 54

 391 75 

 Telefon: +420 381 215 763
 Fax: +420 381 215 763
 E-mail:

 Rehabilitační sestra: Alena Klímová

Ordinační hodiny


( * ) 1x/14 dní ordinace v obcích obvodu z.s.Malšice 13:15 - Maršov, 14:00 - Obora, 15:00 - Bezděčín

 

Aktuální informace 

Sezónní očkování proti chřipce (od 18.9.2017 ) ...

Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2017-2018 podobně jako v letech předchozích hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.

Očkování pro samoplátce stojí 350 Kč (t.j. 180 Kč vakcína + aplikace 170 Kč dle hodnoty bodů určené zdravotní pojišťovnou); podrobnější informace u sestry.

Informace ohledně e-receptů  

naše ordinace je plně připravena na vydávání elektronických receptů. Od počátku příštího roku se budou recepty vydávat pouze touto formou.

 
Vážení pacienti,  

prosíme o trpělivost a toleranci, pokud dojde u Vašeho termínu objednání k lékaři ke zpoždění.

Jsou případy, kdy není možné v rámci vyhrazených 20 minut na pacienta provést veškeré nutné úkony a dochází tak k pochopitelnému skluzu následných termínů.

Určitě sami pokládáte za samozřejmé, že se Vám a Vašim zdravotním problémům bude věnovat personál ordinace MUDr. Šedivé s maximální péčí. Dopřejte prosím tuto možnost i ostatním pacientům.

Děkujeme za pochopení.
Vážení pacienti, ověřte si své vědomosti v testu první pomoci. http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-z-prvn-pomoci (stiskněte tlačítko   Start  pod úvodním textem)